Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2022 rất quan trọng. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, thí sinh sẽ không được Hội đồng nhà trường tiếp nhận xét đặt cách. Vậy hồ sơ  xét đặc cách trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bao gồm những giấy tờ gì? Ngay bây giờ, hãy cùng Trangdichvu.com tìm hiểu thông tin chi tiết dưới đây nhé!

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2022

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2022 chuẩn nhất

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GD&ĐT

Hồ sơ xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022 bao gồm:

  • Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh.
  • Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm), hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
  • Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.
  • Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

»Xem thêm: Điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2022 thí sinh vùng dịch

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP

Kính gửi: …………………………………… Đơn vị đăng ký dự thi: …………………….

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………  Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………….. Dân tộc: …………………

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………….. Số điện thoại:……………….

Học sinh trường, trung tâm (Ghi tên trường học lớp 12): ………………………………………………….

Kết quả xếp loại cuối năm lớp 12 (Ghi theo học bạ): Học lực: ………….; Hạnh kiểm: ……………..

Tôi đã đủ điều kiện và đã đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm …………….., khóa thi ngày: ………… / ………. / ………………. tại Điểm thi: ……………………………………… của Hội đồng thi ………………………………………………………………….; SBD: ………………..;

Do tình hình sức khỏe của bản thân ……. (hoặc điều kiện hoàn cảnh gia đình có việc đột xuất đặc biệt…….  ), Tôi không thể tham dự Kỳ thi; Có đính kèm theo Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp…….(hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú …….).

Nay tôi làm đơn này kính trình quý cấp xem xét, chấp thuận nội dung đơn đã trình bày và xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

………………………., ngày ………. tháng ………. năm ……….

» Xem thêm: Bằng tốt nghiệp THPT 2022 có xếp loại không?

Các thí sinh nằm trong vùng dịch COVID-19 không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 hãy chuẩn bị đầy hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022 để gửi cho hội đồng xét duyệt sớm nhất nhé!

Các gói cước 3G VinaPhone theo tháng giá rẻ